Công ty Cổ phần Thương mại và Công nghệ Xuân Mai Green được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần.

Mã số doanh nghiệp: 0109142796.

Công ty Cổ phần Thương mại và Công nghệ Xuân Mai Green có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động theo quy định của Pháp luật.

  • Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần Thương mại và Công nghệ Xuân Mai Green;
  • Tên tiếng Anh: Xuan Mai Green Technology Trading Joint Stock Company;
  • Tên viết tắt: XMG;
  • Người đại diện: KS. Nguyễn Xuân Việt.

Đăng ký nhận thông tin

Đăng ký để nhận các thông tin cập nhật mới nhất về các sản phẩm của chúng tôi