HỆ THỐNG GKR ĐỒNG NAI

Hệ thống giao khoán rừng Đồng Nai được xây dựng nhằm đánh giá được thực trạng sử dụng rừng và đất lâm nghiệp trên diện tích đã giao khoán làm cơ sở đề xuất các giải pháp quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững. Hệ thống Giao khoán rừng Đồng Nai được xây dựng trên nền tảng website với các chức năng chính sau đây:

  1. Chức năng bản đồ
  2. Chức năng giám sát rừng
  3. Chức năng thống kê báo cáo
  4. Chức năng tra cứu
  5. Chức năng liên hệ

Truy cập website 

Đăng ký nhận thông tin

Đăng ký để nhận các thông tin cập nhật mới nhất về các sản phẩm của chúng tôi