Giới thiệu Website Forestry 4.0, cách chia sẻ và đăng ký sử dụng tài liệu

Ứng dụng Forestry 4.0 được phát triển với các chức năng - công cụ để người dùng quan tâm có thể tiếp cận được các tin tức, kinh nghiệm, cách làm mới cũng như chia sẻ các thông tin hữu ích đến toàn thể cộng đồng.

Dưới đây là cách chia sẻ và đăng ký sử dụng tài liệu trên Web Forestry 4.0

https://www.youtube.com/watch?v=QGiH2UDTN4w

Đăng ký nhận thông tin

Đăng ký để nhận các thông tin cập nhật mới nhất về các sản phẩm của chúng tôi