Hệ thống Giao khoán rừng Đồng Nai

1. Mục tiêu xây dựng hệ thống

Hệ thống giao khoán rừng Đồng Nai được xây dựng nhằm đánh giá được thực trạng sử dụng rừng và đất lâm nghiệp trên diện tích đã giao khoán làm cơ sở đề xuất các giải pháp quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững.

2. Nội dung xây dựng hệ thống

Đánh giá công tác thực hiện giao khoán rừng, đất lâm nghiệp và xây dựng phương án quản lý, sử dụng, phát triển bền vững diện tích đất giao, khoán trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

3. Các nhiệm vụ chính để xây dựng lên hệ thống

Điều tra đánh giá thực trạng sử dụng rừng và đất lâm nghiệp, tình hình dân cư và xây dựng nhà trên diện tích đã giao khoán trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

  • Điều tra đánh giá tác động của cơ chế, chính sách hiện hành đến hiệu quả sử dụng rừng và đất lâm nghiệp đã giao khoán cho hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
  • Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về rừng và đất lâm nghiệp đã giao khoán cho hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
  • Xây dựng phương án quản lý, sử dụng, phát triển bền vững diện tích rừng và đất lâm nghiệp trên diện tích đã giao khoán trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

4. Địa chỉ truy cập

Hệ thống Giao khoán rừng Đồng Nai được xây dựng trên nền tảng website và có thể truy cập vào theo địa chỉ sau http://giaokhoanrungdongnai.ifee.edu.vn

5. Các giao diện chức năng chính

5.1. Chức năng bản đồ: Chức năng này cung cấp các thông tin về thông tin dữ liệu hiện trạng rừng, hiện trạng giao khoán theo thời gian và ranh giới hành chính

5.2. Chức năng giám sát rừng: Chức năng này cho phép tương tác với các mô-đun chạy ngầm thực hiện các tác vụ về phân tích hình ảnh vệ tinh và đưa ra thông tin về vị trí mất rừng. Tại đây, cho phép lựa chọn thời gian giám sát, loại ảnh để giám sát, điều chỉnh các thông số giám sát, lựa chọn phương pháp tổ hợp màu cho ảnh quang học, chia sẻ và tải về kết quả giám sát.

5.3. Chức năng thống kê báo cáo: Chức năng này cho phép chọn đơn vị hành chính các cấp tỉnh, huyện, xã; chọn đến cấp nào số liệu sẽ được thống kê theo cấp đó với mẫu biểu thống kê từ 1 đến 7 theo quy định của Thông tư 33/2018/TT-BNNPTNT

Thống kê báo cáo số liệu hiện trạng rừng

Thống kê số liệu hiện trạng rừng giao khoán

Thống kê số liệu giao khoán

5.4. Chức năng tra cứu: Chức năng này cho phép tra cứu thông tin tới từng lô của hộ nhận khoán theo đơn vị hành chính các cấp tỉnh, huyện, xã, chủ rừng.

   5.4. Chức năng liên hệ: Hỗ trợ người dùng có thể trao đổi, góp ý về các chức năng, dịch vụ của hệ thống.

Một số hình ảnh hoạt động của dự án

    
 

    

 

Đăng ký nhận thông tin

Đăng ký để nhận các thông tin cập nhật mới nhất về các sản phẩm của chúng tôi