Hệ thống giám sát, cảnh báo nguy cơ cháy rừng tỉnh Hà Giang

1. Giới thiệu chung

Hà Giang có tổng diện tích rừng tự nhiên là 793.000 ha rừng, là một trong những tỉnh có diện tích rừng lớn trong nước. Với tình trạng trái đất mỗi năm một nóng lên đặc biệt là vào mùa nắng nóng, với nền nhiệt cao dẫn đến nguy cơ cháy rừng luôn ở mức cao, đặc biệt là các rừng có nhiều tre, nứa, khi cháy tốc độ lan nhanh . Trên cơ sở đó Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Giang đã phối hợp cùng Liên doanh Viện sinh thái rừng và Môi trường – Công ty cổ phần hệ thống thông tin lâm nghiệp (gọi tắt là IFEE-FIS) phát triển hệ thống dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng trên nền tảng website sẽ giúp cho người dùng có thể truy cập thông tin bất cứ lúc nào và ở bất cứ đâu, từ đó chủ động việc chỉ đạo công tác tuần tra, kiểm soát ngăn ngừa các hành vi dùng lửa bất cẩn trong rừng và gần rừng, giúp giảm thiểu được nguy cơ cháy rừng.  

2. Các yếu tố xác định cấp nguy cơ cháy rừng

Bộ bảng tra cấp nguy cơ cháy rừng theo 3 nhân tố theo điều kiện thời tiết (nhiệt độ, độ ẩm và số ngày không mưa) cho một số trạng thái rừng chính của tỉnh Hà Giang giúp xác định cấp độ nguy cơ cháy rừng dựa trên các thông số thời tiết như nhiệt độ, độ ẩm và số ngày không mưa. Bảng tra giúp cho các cơ quan quản lý, cán bộ phụ trách có thể chủ động tính toán được cấp nguy cơ cháy, hiệu chỉnh cấp cháy (nếu cần thiết) tương ứng với điều kiện thời tiết thực tế trên địa bàn.

3. Địa chỉ truy cập của hệ thống

Hệ thống giám sát rừng Hà Giang được xây dựng trên nền tảng website và có thể truy cập vào theo địa chỉ sau: http://giamsatrunghagiang.ifee.edu.vn

4. Các giao diện, chức năng chính của hệ thống

4.1. Giao diện trang chủ

Hiển thị các thông tin chính về chức năng, dữ liệu quản lý, đơn vị thực hiện nhằm cung cấp các thông tin tổng quát nhất đến khách truy cập.

4.2.  Chức năng bản đồ cảnh báo cháy

Chức năng hiển thị dữ liệu về bản đồ hiện trạng rừng, bản đồ cấp cháy, các điểm nguy cơ cháy rừng và các bảng cảnh báo cháy rừng tỉnh Hà Giang 

- Bản đồ hiện trạng rừng: Cung cấp thông tin dữ liệu về hiện trạng tới từng vị trí, tiểu khu, khoảnh, lô, trạng thái rừng,vv...

Bản đồ hiện trạng rừng Thông tin hiện trạng rừng

- Bản đồ cấp cháy: Cung cấp thông tin dữ liệu về cấp cháy hiện tại tới từng vị trí. Dữ liệu cấp cháy được tính toán cập nhật hằng ngày lên hệ thống bản đồ.

Bản đồ cấp cháy Thông tin cấp cháy

- Điểm nguy cơ cháy rừng: Hiển thị thông tin dữ liệu về các điểm có nguy cơ cháy rừng trong 24h qua và theo khoảng thời gian.

Bản đồ các điểm có nguy cơ cháy Thông tin điểm có nguy cơ cháy

- Bảng cảnh báo cháy rừng: Hiển thị thông tin vị trí các bảng cảnh báo cháy rừng

  

Bản đồ vị trí các bảng cảnh báo cháy rừng Thông tin bảng cảnh báo cháy rừng

4.3.  Chức năng thống kê

Chức năng này cho phép chọn đơn vị hành chính các cấp tỉnh, huyện, xã; chọn đến cấp nào số liệu sẽ được thống kê theo cấp đó với mẫu biểu thống kê từ 1 đến 7 theo quy định của Thông tư 33/2018/TT-BNNPTNT

4.4.  Chức năng liên hệ

Hỗ trợ người dung có thể trao đổi , góp ý về các chức năng của hệ thống

5. Một số hình ảnh hoạt động của dự án

Đăng ký nhận thông tin

Đăng ký để nhận các thông tin cập nhật mới nhất về các sản phẩm của chúng tôi